Trots op Nederland!

Gepubliceerd op 1 maart 2022 om 01:35

Zittend in de klas bij het vak Nederlands, vroeg ik de betekenis van een aantal woorden uit het boek ‘Islamisering van onze cultuur’ van Pim Fortuyn.  Ik was die dag geschokt nadat de helft van de klas zich af vroeg wie Fortuyn was. Ik vond dit erg opmerkelijk, aangezien ik atheneum doe en dus wel verwacht had dat mijn klasgenoten zo’n belangrijke man kende.

Het is zo belangrijk om de geschiedenis te kennen van je vaderland. Hierdoor groeit namelijk het trotse gevoel voor ons land wat we ‘nationalisme’ noemen. In het stuk van vandaag noem ik het maar geen nationalisme maar patriottisme, omdat veel mensen nationalisme een manier vinden om anderen te onderdrukken.

Wat is patriottisme precies en waarom is het zo belangrijk in een land?

Patriottisme

Nationalisme betekend de liefde voor je eigen wortels, het is een politieke overtuiging waarbij mensen heel trots zijn op hun land. Het begrip ga ik verder dus niet gebruiken. Dit doe ik omdat dit woord vaak word gezien als iets afkeurenswaardig, iets wat een groot gevaar in zich herbergt. Deze angst speelt vooral bij de linkerkant van het politieke spectrum een rol. Zij denken namelijk bij dit begrip vaak aan natie Duitsland en het Italië van Mussolini. Toch vind ik de angst nergens voor nodig. Zij denken namelijk niet aan nationalisme maar aan een zeer extreme vorm daarvan, namelijk: chauvinisme. Een chauvinist denkt dat zijn land het beste van de wereld is en heeft weinig respect voor andere landen en culturen. Dit leidt vaak tot racisme. Een voorbeeld was Hitler. Hij verheerlijkte Duitsland en de Duitse cultuur, en vond dat de Duitsers superieur waren over andere "rassen", zoals Joden en zigeuners.

Desondanks bespreken vandaag een andere vorm van nationalisme om commotie te voorkomen. Dit begrip heet Patriottisme. Dit is namelijk een heel fijn  begrip waar we in dit land te weinig waarden aan hechten. Patriottisme is een ander woord voor vaderlandsliefde. Het betekend trots zijn op je land, terwijl je ook respect hebt voor andere landen. Sommige landen zijn meer patriottistisch dan anderen: zo hebben ze in Amerika en Scandinavië vaak de vlag van je land het hele jaar door buiten hangen, terwijl Nederlanders dat alleen met het wereldkampioenschap voetbal en Koningsdag doen.

Vaderlandsliefde brengt ons verder

Hoe gaat deze vorm van vaderlandsliefde ons nou verder helpen als land?

Geschiedenis

De kennis van de geschiedenis van je land is zeer cruciaal te hebben. Ik ken genoeg mensen die Willem Barentsz en Michiel de Ruyter niet kennen. Terwijl deze nationale helden mij zo’n trots gevoel geven over mijn land. Ook is het belangrijk om de schaduwkanten te kennen van onze geschiedenis. Mevrouw Simons en haar extreem linkse vrienden hebben hun missie er van gemaakt deze schaduwkanten te verwijderen en zo onze geschiedenis te herschrijven. Kijkt u maar naar de Gouden Koets die niet meer mag rijden doordat op een van de panelen een afbeelding staat van een stukje geschiedenis die we misschien liever vergeten. Dit is fout! Zulke historische momenten mogen we nooit vergeten. Je moet leren van de geschiedenis. Eerlijk gezegd is het bijna onmogelijk om een gevoel van visie te hebben zonder een gevoel voor geschiedenis. Als geschiedenis geleerd wordt, hoeft het zich niet te herhalen in volgende generaties. Het is daarom zo belangrijk dat het Nederlandse volk alle kanten van ons verleden kent. Door dit zullen we ontdekken waar we vandaan komen en onze kernnormen -en waarden op berusten. Alleen zo ontwikkelen we vaderlandsliefde, samenhorigheid en kunnen we echt genieten van onze cultuur. Kortom, de generatie die de geschiedenis negeert, heeft geen verleden -en geen toekomst.

Economische boost

Bij patriottisme zullen we als land ons dus meer verbonden voelen met elkaar. Het gevolg hiervan is dat we als land een sterk team zullen zijn, wat weer resulteert in een betere organisatie met dus een productieve en succesvollere economie. Bovendien willen bedrijven zich vaak vestigen in landen waar weinig conflicten zijn en mensen goed kunnen opschieten met hun buur.

1 Team 1 Taak

Een groot andere voordeel van patriottisme is het oplossen van problemen. Denkt u maar aan de coronacrisis. Je zag dat in Nederland een duidelijke tweesplitsing ontstond, tussen de  “Wappies” en de mensen die wel geloofde in het gevaar van het virus. In een land als Italië gebeurde dit niet. Dat land stak de handen in een, nadat zij zagen wat voor impact corona had op de stad Bergamo. Zij wilde niet dat dit bij medeburgers zou gebeuren en besloten het probleem samen aan te pakken. Je zag dat hier het virus sneller onder controle was. In Italië is er veel vaderlandsliefde en daarom werd deze crisis samen aangepakt.

Multiculturele samenleving

Ook zou patriottisme onze “multiculturele samenleving” een boost kunnen geven. Als vreemdelingen snel onze taal zouden leren dan wordt de communicatie beter en is er meer vertrouwen in elkaar. Bovendien zouden migranten onze geschiedenis meteen moeten leren, dan zouden zij onze cultuur kunnen begrijpen en ontwikkelen zij ook liefde voor ons land. Door patriottisme zouden dus de migranten makkelijker zich kunnen aanpassen aan onze kernnormen en-waarden.

Woningcrisis

Met meer onderlinge verbondenheid kunnen we ook de woningcrisis inperken. Doordat mensen minder egoïstisch zullen denken, zouden meer oudere mensen bereid zijn hun huis te verlaten voor jonge gezinnen.

Dit zijn slechts een paar grote problemen in onze samenleving die zouden kunnen worden opgelost of kleiner worden gemaakt met meer patriottisme. Uiteindelijk gaat het dus om verbondenheid met elkaar, wat berust op het hebben van dezelfde kernnormen en-waarden en culturele kennis.

Hoe laten we dit groeien?

Het is dus duidelijk. De laatste stap naar patriottisme is het werken naar meer vaderlandsliefde, want respect voor andere landen hebben we genoeg. Maar hoe moeten we dit aanpakken?

Geschiedenislessen

Ik zit momenteel in 6 VWO en heb het profiel natuur en gezondheid, net zoals ruim 43% van alle Havisten en Vwo’ers in Nederland. Dit betekend dat al deze leerlingen na het derde of vierde jaar geen geschiedenislessen meer krijgen. Dit is belachelijk, als je kijkt hoe belangrijk de internationale maar vooral ook de nationale geschiedenis is. Bovendien is het grootste doel in deze lessen tijdens het bestuderen van de geschiedenis niet om het menselijk handelen te bespotten, noch om erover te huilen of om het te haten, maar om het te begrijpen en er hopelijk van te leren voor onze toekomst.

Het debat

Onze tweede actie moet zijn, om altijd het debat aan te gaan. Blijf met elkaar in gesprek over problemen. Als we geen woorden meer gebruiken,  zullen er kloven ontstaan. Het debat is dus enorm belangrijk, waarin we naar elkaar luisteren en naar oplossingen zoeken.

Het Wilhelmus

Afgelopen zomer was ik in Italië tijdens de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Het samenhorigheidsgevoel hier was enorm. Ik was erg onder de indruk toen alle Italianen, hand in hand het volkslied zongen. Er hing een sfeer die ik ook graag in Nederland zou willen zien. Het was een sfeer waar iedereen elkaar dingen gunde, zo werd er om de beurt drank gehaald voor iedereen, ook als je iemand niet goed kende. Toen begreep ik echt hoe Italië het coronavirus aanpakte. Gezamenlijk en zonder tweesplitsing. Ik vroeg aan een jongen naast mij hoe het kon dat iedereen het volkslied kende. Hij keek verbaasd en vertelde in zijn beste Engels dat ze dat al op de lagere school leerde. Daarom wil ik ook gaan pleiten dat op basisscholen het volkslied wordt geleerd. Dit geeft het volk een lied dat iedereen dan kent en dus automatisch verbind. Mocht je dan heel verschillend zijn van iemand anders dan zing je tenminste wel het volkslied samen op het EK.

Samenvattend is het dus belangrijk om geschiedenislessen altijd te geven op middelbare scholen, en niet alleen aan bepaalde leerlingen met bepaalde profielen. Een mens zonder geschiedenis is namelijk als een boom zonder wortels. Bovendien is het debat over alles, hoe gevoelig ook iets is enorm belangrijk. En als laatste punt moet ons volkslied onze basis worden van vaderlandsliefde en samenhorigheid. Iets waar we altijd op kunnen terugvallen en ons kan verbinden.

Ik hoop te hebben bewezen dat deze vorm van nationalisme niet eng is en ons echt verder kan helpen als land.

“De geschiedenis van een mens is zijn karakter.” Johann Wolfgang von Goethe, Duitse schrijver en dichter 1749-1832.

Afbeelding: Vaderlandse Geschiedenis – De geschiedenis van Nederland.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Leon Robert Opdam
2 jaar geleden

Leuk artikel