Lloyd-Leonard Opdam

"Politiek is de kunst om het gewenste met het mogelijke te verzoenen"

Welkom op mijn website! Op dit platform gaan we maatschappelijke vraagstukken en de politiek bespreken.

Wat is er gaande? Wat zijn grote onderschatte problemen? En wie trekken er aan de touwtjes?

Foto gemaakt door: Alvin de Brabander.

Van 100 naar 130 of toch 300 kilometer per uur, zie daar The High Speed Rail (HSR)

Is het mogelijk om kritisch te staan tegenover de Europese Unie en tegelijkertijd een sterke wens te koesteren voor een goed verbonden EU? Deze schijnbare paradox kan zeker worden overwonnen. Waar we op veel vlakken af moeten van de doorgeslagen regelgeving, wat ons brengt naar een federaal-socialistisch Europa. Lijkt, parallel aan het versterken van onze nationale soevereiniteit, het cultiveren van onderlinge verbondenheid ons te leiden naar de totstandkoming van een krachtige economische Europese Unie. Deze vrije Europese markt, gefaciliteerd door een goede infrastructuur zal ons leiden naar optimale welvaart en mondiale onafhankelijkheid. “Infrastructuur is de motor van de economie” aldus Europarlementariër Dorien Rookmaker. Precies de vrouw die in Brussel met haar eigen partij ‘Meer Directe Democratie’ heel Europa afreist om dit voor elkaar te krijgen met een Europees hogesnelheidstreinnetwerk.

Lees meer »

Hoe de Europese Unie het Ajax van de grote mogendheden dreigt te worden

Tegenwoordig zien we steeds vaker hoe paradoxaal moraal-links is. Het gedachtegoed van destijds Willem Drees en Joop den Uyl is een utopische ideologie geworden. Zo zien we bijvoorbeeld dat de linkse moraalridders radicaal strijden voor de rechten van de LHBTQIA+ gemeenschap, tegelijkertijd mensen willen verwelkomen wiens culturele waarden in scherp contrast staan met die gemeenschap en vervolgens niet snappen waarom de normalisering van deze mensen gestaag loopt. Deze innerlijke tegenstrijdigheid manifesteert zich eveneens bij de Palestina-demonstraties, waar de werkeloze linkse activisten met de regenboogvlag wapperen te midden van de Palestinasympathisanten en daarbij zich niet van bewust zijn dat zij zich begeven tussen mensen die een geloof volgen waarbij homo’s, lesbiennes en zeker transgenders gestenigd of opgehangen dienen te worden. Een dergelijk paradoxale situatie zien we nu ook in de richting van Europa, waar bepaalde (vaak linkse) partijen een doctrine omarmen die pleit voor een innige vereniging van lidstaten. Een overtuiging die juist contraproductief zal uitpakken. Precies de partijen met Europa-sceptische neigingen zullen, middels hun strijd voor meer nationale soevereiniteit, een sterkere Europese Unie realiseren.

Lees meer »

Het lijkt wel of we te maken hebben met een nieuwe religie

In het jaar 1848 werd door middel van de grondwet van Thorbecke de formele scheiding tussen kerk en staat vastgelegd. Deze belangrijke gebeurtenis maakt het men mogelijk om in een relatieve vrijheid te leven en zich te ontplooien volgens eigen inzichten en overtuigingen. Bovendien beschermt deze scheiding het publieke domein tegen totalitaire handelingen die beogen een (religieuze) opvatting aan de samenleving op te dringen, zonder een rationele basis. Pim Fortuyn waarschuwde al in zijn boek ‘de islamisering van onze cultuur’ dat de scheiding tussen kerk en staat niet een vanzelfsprekendheid is en gemakkelijk onder druk kan komen te staan. Met de nieuwe maatschappijbeschouwing omtrent de vergroening van onze wereld, in de radicale vorm van Extinction Rebellion, worden we geconfronteerd met een groeiend nieuw geloof. We zien weer dat er een groep mensen zich manifesteert die snakken naar dat ouderwetse gemeenschapsgevoel om samen ter communie te gaan (bij de A12 bijvoorbeeld). Een radicale groep die nu al de vrijheden van anderen beperkt en uit is op totalitair-groenbestuur.

Lees meer »

Een soortgelijke Fortuynrevolutie vindt plaats in Duitsland

Bij onze oosterburen ontvouwt zich momenteel een opmerkelijke omwenteling in het politieke landschap. Terwijl in Nederland de Linkse Groenen terrein winnen in de peilingen en er een toenemende versnippering van politieke partijen plaatsvindt, met meer partijen dan kaasboeren, zien we in Duitsland een opkomst van realistisch rechts met een vrijwel volmaakte leider. Hier doel ik op Joachim-Friedrich Merz van het CDU. Vandaag zal ik u bijpraten over de huidige ontwikkelingen in de Duitse politiek, waar momenteel een soortgelijke revolutie plaatsvindt als destijds met Pim Fortuyn in Nederland.

Lees meer »

Ombudspolitiek als redding van de democratie

Een vereiste van onze democratische rechtstaat is het evenwicht in- en de wederzijdse afhankelijkheid van machten. De ‘trias politica’ van Montesquieu. De grondslag hiervoor vond zijn basis in het feit dat de monarchie langzaamaan stabiliteit inboette. Exact wat er nu gaande is met (het vertrouwen in) de democratische rechtstaat.

Lees meer »