President Raisi, de vijand van iedereen

Gepubliceerd op 3 juni 2024 om 10:00

Het nieuws over het overlijden van de president van Iran bracht een zekere opluchting met zich mee. Onder zijn bewind is Iran uitgegroeid tot een staat die vaak wordt gezien als een bedreiging voor de westerse normen en waarden. Hoewel dit een standpunt is dat velen niet hardop durven uit te spreken, deel ik deze mening met overtuiging. Waar de moraalridders van de Europese Unie zich normaliter profileren als toonbeelden van rechtvaardigheid en mededogen, zien we nu een sinistere ommekeer: een duistere zijde, waar de ondemocratische wettenfabriek haar ware gezicht laat zien. Het aroma van geld hangt rond Iran, en daarom achtte de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, het gepast om zijn condoleances en sterkte te wensen aan de familie van de president. Ik zou eerder het volk feliciteren, aangezien zij nog steeds grotendeels streven naar het historisch prachtige Perzië, waar vrijheid en vreugde heersten in plaats van onderdrukking en verderf. Condoleances zouden veeleer gericht moeten zijn aan de nabestaanden van de Iraniërs die vielen onder het bewind van de ‘Slager van Teheran’, en aan de nabestaanden van de slachtoffers van door Iran gefinancierde terroristische aanslagen wereldwijd. Terwijl menigeen zich druk maakt om conflicten die ons niet direct raken, vormt Iran reeds jaren de grootste vijand van zowel het Westen als de islam. In deze combinatie fungeerde Iran onder leiding van Raisi als een katalysator voor polarisatie en haat in onze contreien.   

Vijand van het Westen

Iran is de drijvende kracht achter al het kwaad in de wereld. Dit wordt gestuurd door middel van een politieke leider, dus Raisi, en een geestelijke leider die de Ayatollah wordt genoemd. Deze Ayatollah, Ali Khamenei, is volgens de islamitische grondwet in Iran de hoogste macht. Met deze hoogste machten in de religieuze en politieke posities begingen deze mannen allerlei kwade daden. Denk aan de steun voor terroristische groeperingen zoals Hezbollah, Hamas en de Houthi's. Raisi zorgde voor de financiële middelen om deze organisaties in staat te stellen hun dodelijke aanslagen te plegen. Bovendien produceren de dronefabrieken in Iran dagelijks wapens die mensenlevens eisen in Oekraïne. Het is duidelijk dat elke gewelddadige bedreiging tegen het Westen voor Raisi een prikkel was om zich erbij aan te sluiten. In die zin was hij net als de onzekere, stille jongen met rijke ouders die maar al te graag aansluiting zocht bij de bullebakken van de klas. Deze houding en de daaropvolgende daden van haat en onverdraagzaamheid hebben een diep litteken in onze westerse samenleving achtergelaten. Naast het feit dat terroristische groeperingen de islam vaak misbruiken, heeft Raisi dit ook gedaan door de Koran als heilig boek te gebruiken om zijn macht te consolideren. Iran beschouwde ik altijd als een streng islamitisch land, waarnaar alle moslims streven. Dit is echter niet het geval. Raisi en zijn kornuiten hebben de islam misbruikt om het Westen te ontwrichten door polarisatie en vluchtelingenstromen te veroorzaken. De zogenaamde 'politieke islam', ooit geïntroduceerd in Nederland door Pim Fortuyn, wordt door veel moslims eerder gezien als een anti-islambeweging, en zijn daarmee ook opgelucht met de dood van Raisi.

Vijand van de Islam

Een exemplarisch voorbeeld waarbij de Koran wordt misbruikt voor macht in islamitische staten betreft vrouwenrechten. In deze landen worden vrouwenrechten systematisch geschonden door een combinatie van wettelijke beperkingen en sociaal-culturele normen. Naast dat vrouwen slechts beperkte toegang tot politieke en juridische functies hebben, zijn er restricties op hun bewegingsvrijheid en deelname aan sport- en culturele activiteiten. Recente protesten, zoals die naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini in 2022, tonen aan dat veel islamitische vrouwen strijden voor gelijke rechten en vrijheden, ondanks de onderdrukking door de overheid.

Gek is dat niet, kijkend naar de geschiedenis van Perzië waarbij de islam hand in hand ging met respect en waardigheid voor vrouwen, wat resulteerde in een aanzienlijke bijdrage van vrouwen aan wetenschap en cultuur. Raisi en andere extremisten beoefenen echter een verkeerde interpretatie van de islam en misbruiken de religie om politieke doeleinden te rechtvaardigen, zegt Seyda Karaaslan, die de islam in Istanboel bestudeerd heeft. "Hierdoor zien andere moslims zelden de ware islamitische waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid, waar een groot deel van de bevolking in Iran ondanks de repressie naar streeft. Aanhangers in het Westen nemen deze verkeerde interpretatie over, wat vervolgens botst met de westerse waarden.” Hij voegt hieraan toe dat de werkelijke islam prima past in het westerse plaatje, waarbij verschillende religies naast elkaar kunnen bestaan. "De Koran erkent vrouwen als gelijkwaardige partners in de samenleving en biedt hen het recht op onderwijs, eigendom en deelname aan economische en sociale activiteiten." Met dit in gedachten biedt de dood van Raisi perspectief voor een herontdekking van de ware kern van de islam, die uitstekend kan passen in Nederland.  

Iedereen blij, behalve de EU

Het is betreurenswaardig dat er nu eindelijk een schijn van eenheid lijkt te ontstaan, en vervolgens de Europese Unie bewust afwijkt van deze eensgezindheid. Men zou nu ook de morele superioriteit moeten tonen en erkennen dat de dood van Raisi niet alleen een overwinning voor de westerse veiligheid is, maar ook voor onze saamhorigheid, cultuur en onderling vertrouwen, ondanks dat dit ten koste zou kunnen gaan van economische banden met Iran. De opportunisten in Brussel houden daar doorgaans ook geen rekening mee wanneer zij wederom verstikkende reguleringen voor de Europese markt bedenken. 

 

 

Foto: Bilaterale ontmoeting tussen de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de Iraanse president Ebrahim Raisi, 21 september, New York. Van The Brussels Times. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.