Wie breken ons land af? De boeren of het kabinet?

Gepubliceerd op 28 juli 2022 om 15:33

Vergeet niet dat het creëren van een succesvol huwelijk is net als de landbouw; je moet elke ochtend opnieuw beginnen. Elke dag staat een boer op en geven zij hun hart en ziel voor hun boerenbedrijf. Helaas erkent het kabinet een ‘enorme’ crisis, ook wel de stikstofcrisis. Blijkbaar een groot probleem waarbij de boeren voor de oplossing de klos zullen zijn.

Even voor de mensen die de afgelopen weken geen internet hebben gehad en binnen hebben gezeten. Op tientallen plaatsen in het land blokkeerden boeren wegen en snelwegen. Ook distributiecentra van supermarkten werden met tractoren geblokkeerd. De boeren zijn boos omdat het kabinet eist dat door het hele land de uitstoot van stikstof moet dalen: dat betekent dat veel boerenbedrijven zullen moeten krimpen of sluiten.

Wat maakt stikstof een crisis? N2 is de scheikundige naam voor de boosdoener. De atmosfeer is zo’n 80% gevuld met deze stof. Het is een voedingstof voor plantengroei en wordt daarom gebruikt in meststoffen. De huidige hoeveelheid die word uitgestoten in de landbouw komt in de vorm ammoniak (NH3), dit is bijzonder schadelijk. Stikstof is de veroorzaker van fijnstof, en het overschot aan stikstofuitstoot leidt tot depositie op de natuur, bovendien veroorzaakt de neerslag verlies van de biodiversiteit. Volgens de VVD is Nederland al vanaf 1990 begonnen met de strijd tegen de stikstofuitstoot. Het begon al toen in 1992 de natura-2000 gebieden werden aangewezen onder kabinet Balkende. Dit was een grote mislukking, bovendien probeerde hij het later nog te herstellen. Nederland heeft fouten gemaakt en is te lui geweest over een te lange tijd. We hadden een duidelijk constructief plan moeten maken zodat we nu geen crisis hadden en na de zware coronatijd ons land verder konden gaan opbouwen in plaats van afbreken. Door de slapende kabinetten, moet er nu in korte tijd doelen worden behaald waar de agrarische sector de dupe van word. De ene agrariër wordt zwaarder getroffen dan de ander, zo moet de uitstoot in Limburg meer dan gehalveerd worden en moet in beschermde natuurgebieden de uitstoot met minstens 95 procent omlaag. Veel boeren die als boer geboren zijn en zich dag en nacht inzetten voor dat succesvolle huwelijk zullen drastisch moeten inkrimpen met hun bedrijf of zullen zelfs de stekker eruit moeten trekken. 

Linkse elite

Ik kan nu beginnen over dat we dit probleem samen moet aanpakken. Een plan maken waarin iedereen pijn zal lijden, om te beginnen bij mezelf, de consument. Wij moeten maar meer gaan betalen. Linkse elitaire columnisten proberen met deze onzinnige uitlatingen sympathie te wekken voor de stikstofplannen van het kabinet maar vergeten de lijdende middenklasse die steeds maar armer word en de onderklasse die grotendeels de auto niet meer kan betalen en moet fietsen. Heel makkelijk om zulke uitlatingen te doen wanneer je geen eens hoeft te kijken op de rekeningteller tijdens het tanken. En bovendien zouden wij dan weer moeten lijden voor een kwakkelende regering. Ik zit van de winter graag warm dus pas ik voor dit plan. Een plan die onhaalbaar is door de grote kloof die de VVD heeft veroorzaakt tussen arm en rijk over de afgelopen jaren.

De Reparatiewet

Het huidige stikstofplan is duidelijk destructief en laat Nederland linksaf de sloot in gaan. Heeft rechts dan een plan? Het antwoord is ja! BBB en JA21 hebben onlangs dit plan gepresenteerd en het onthulde een paar doorslaggevende punten. Om te beginnen zouden we de Natura-2000 gebieden moeten halveren. Deze 360 gebieden zijn eigenlijk te veel voor zo’n klein land als Nederland. Er zitten namelijk zo’n dertig gebieden bij die kleiner zijn dan tien voetbalvelden. Het zijn deze kleine gebieden wat in verhouding voor het grote probleem zorgt. Er zijn veel minder problemen met stikstof in grote gebieden. Moet je die kleine natura-2000 gebieden allemaal laten vallen onder de natuurwet?

Je kan ook stellen dat de normstelling het probleem is. In Nederland werden de stikstofnormen alleen maar strenger. De VVD, CDA en D66 waren daar groot voorstander van. De normstelling in Duitsland is soepeler en zij hebben daarom geen stikstofprobleem en bouwen hun land na de coronacrisis weer op. 

Kortom zijn er teveel natura-2000 gebieden en het geheel van de gebieden zijn te versnipperd. Het is dan noodzakelijk om te kijken naar de mogelijkheid van herschikking. Ook zouden we nog eens naar de stikstofnormen moeten kijken.

Samen streven naar succes

In plaats de boeren als grote zondebok te zien zoals de VVD dat doet, kunnen we ook deze hardwerkende ondernemers kansen bieden. Zo kunnen we van stikstofreductie een verdienmodel maken. Laat de boeren de stikstofruimte die ze besparen verkopen of verhuren. Hiermee wordt het voor de boeren uitdagend om stikstof te reduceren. Wat er nu gedaan wordt door D66 en de VVD is het wijzen met de vinger naar de boer, ik grijp liever een hand en kijk wat het best voor ons beiden is.

Linksaf de sloot in

Het is de grote vraag of we hier eigenlijk mee bezig moeten zijn op dit moment. Het was een agendapunt van het verleden en nu de toekomst, niet het heden. Op dit moment gaat er 25 miljard naar de stikstofplannen van Kaag. Circa 4000 euro moet elk huishouden inleveren aan belastinggeld om het stikstofbudget bij elkaar te schrapen. In deze tijd, na een lange coronacrisis, stijgende prijzen, oorlog in Europa, woningcrisis, migratiecrisis en tekorten overal, denk aan zorg, defensie en onderwijs, is het volstrekt idioot om hier een bigdeal van te maken. De stikstofcrisis is het vlammetje, niet de brand. Het land moet opbouwen, niet afbreken. In dat afbreken lijkt Rutte erg goed te zijn, met zijn pijlen gericht op de boeren weet hij Nederland bijna te laten vallen. Zo zei Otto von Bismarck (Duits staatsman en premier 1815-1898) ooit:  “zonder landbouw kan de staat niet bestaan”. Het lijkt overdreven maar we hebben ons verstrikt in onze eigen regels. Het zijn weer de linkse absurde ambities van Rutte in Europa die er voor zorgen dat we op slot staan. Er is door deze ‘crisis’ geen huizenbouw mogelijk en ook kan airport Lelystad niet open. VVD had op de verkiezingsposter: “bouwen, bouwen, bouwen” staan. Ik denk dat dat voor het bouwen van AZC’s was.

Toch wil ik even gezegd hebben, al het agroterreur te veroordelen. De woede begrijp ik maar elke vorm van agressie en de omgedraaide vlaggen verafschuw ik. Veteranen en hun familieleden noemen het omgekeerd uithangen van de vlag ontheiliging. Ze zien er minachting in voor het dundoek dat wapperde boven de legerbasissen van waaruit zij hun leven waagden. Het moet bitter zijn dit te zien als jouw zoon of dochter met die vlag op de kist begraven is. Dus heb ik een oproep aan de agrarische sector: handen thuis, laat de vlag er buiten en demonstreer volgens de regels. Met deze oproep in gedachte snap ik de woede ten zeerste. De dynamiek tussen randstad en platteland speelt bij deze boosheid een grote rol. De stedelijke bevolking is overduidelijk losgeraakt van de realiteit en volledig op zichzelf gefixeerd. Dit is de reden dat Caroline van der Plas met haar Boeren Burger Beweging zo hoog staat in de peilingen (gelijk aan de VVD).

Samenvattend, moeten de bomenknuffellaars, linkse extremisten en grachtengordel elite hun pijlen richten op de echte problemen en deze crisis even op zij schuiven. En mochten zij dat niet kunnen,  laat dan de centrumrechtse partijen deze crisis oplossen, zij zullen er zelfs geld aan overhouden. JA21 en BBB zullen met de reparatiewet en realistische oplossingen komen, de normen doen dalen, zodat we weer open kunnen en weer kunnen gaan groeien als land.

Boeren zijn niet alleen hardwerkende ondernemers, het is ook een stuk cultuur. Onze ontwikkelingen in de landbouw hebben enorm meer levens gered dan verloren zijn gegaan in alle oorlogen in de geschiedenis. Ik hoop op nog veel succesvolle huwelijken en zou elke scheiding betreuren.

“Landbouw, dat is schepping, dat is het leven, dat is het vernuft en de gulheid.” (Jacques Chirac, Frans politicus en president, 1932-2019).

 

Afbeelding: Omroep Brabant (Tom van der Put (SQ Vision)).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.