Voorlichtingsmateriaal: Informatiebrochure voor jongeren over de Europese Verkiezingen

Gepubliceerd op 30 mei 2024 om 08:00

De Europese verkiezingen staan voor de deur! Met een huidige opkomst van slechts 42% is er nog veel winst te behalen, vooral onder jongeren van 18 tot 21 jaar. Deze groep voelt zich vaak niet goed vertegenwoordigd in de politiek, wat niet verrassend is gezien de vicieuze cirkel die hierdoor ontstaat. Jongeren stemmen niet omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen, en daardoor worden ze inderdaad niet vertegenwoordigd (Henn & Weinstein, 2006; Glasford, 2008).

Een belangrijk knelpunt in Nederland is het gebrek aan politieke zelfeffectiviteit onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de Europese politiek, wat contraproductief werkt. Deze onwetendheid verhoogt de drempel om te stemmen aanzienlijk.

Om dit probleem aan te pakken, heb ik een informatiebrochure samengesteld. Deze brochure biedt waardevolle informatie die de politieke kennis van jongeren vergroot en hen in staat stelt actief deel te nemen aan de aankomende Europese verkiezingen. De brochure biedt een snelle en aantrekkelijke manier om jezelf te onderwijzen over het Europese politieke landschap. Tot nu toe is de brochure goed ontvangen op MBO-scholen.

Ik nodig u van harte uit om de brochure door te nemen en kosteloos te verspreiden binnen uw netwerk. Laten we samenwerken aan een beter vertegenwoordigde democratie. Samen kunnen we de Europese democratie versterken en vieren!

Europese Verkiezingen Voorlichtings-brochure
PDF – 554,6 KB 14 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.