Hoe belangrijk het is om de Europese Unie om te gaan toveren tot de Europese Gemeenschap voor Onafhankelijkheid (Bijgevoegd: beschouwende en adviserende uiteenzetting)

Gepubliceerd op 9 juni 2023 om 08:00

Joost Eerdmans zegt altijd dat hij kritisch ten opzichte van de Europese Unie is. Daarmee wordt JA21 altijd gezien als een anti-EU partij. Echter zouden linkse partijen dit ook in hun partijprogramma moeten zetten, aangezien de EU te werk gaat als een dictatoriaal bestuursorgaan. Waar de Europese Unie immer beweert zich te beijveren voor de democratisering van naties, schiet dit bestuursorgaan zelf schromelijk tekort op dit gebied. De EU zorgt hierdoor voor een exponentiële proliferatie van wetgeving wat resulteert in geleidelijke vervaging van denkbeeldige grenzen. Een interne crisis is het gevolg door Europese dwangpolitiek dat gepaard gaat met uitingen omtrent het Woke-isme. Als niemand kritisch kijkt binnen de EU naar zichzelf dan moet het Europese volk het maar doen.

In deze beschouwende en adviserende verhandeling treft u een uiteenzetting omtrent de wijze waarop ik doormiddel van soevereiniteit, democratisering, een meer neutrale manifestatie en wetenschappelijke samenwerking wil gaan streven naar een economisch solide Europa. Het is essentieel om de Europese wetgeving te reduceren en geleidelijk te realiseren dat een hernieuwde versie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) een economische impuls zal geven aan de levensvatbaarheid van elke lidstaat. Een institutionele hervorming van de huidige EU is derhalve noodzakelijk om dit concept adequaat te kunnen besturen.

De wijze waarop de EU nu functioneert is voor veel landen een doorn in het oog en holt het draagvlak onder de lidstaten uit. Het gevoel van ‘wel betalen, niks bepalen’ leeft steeds breder en zorgt voor flinke scheuren in de ooit zo mooie samenwerking op ons continent. Met een dermate groot aantal landen is het onmogelijk om een culturele uniformiteit te bewerkstelligen. Niettemin kan dit wel op handelsgebied, daarom moeten er binnen de Europese Unie hervormingen plaatsvinden om een sterk economisch blok te vormen dat autonoom kan opereren op medisch en technologisch gebied. Onafhankelijk ten opzichte van andere continenten maar ook meer onafhankelijkheid van lidstaten binnen de EU. Op weg naar de Europese Economische Gemeenschap voor Onafhankelijkheid (EEGO).

 

Zie hier de verhandeling:

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.